Een deelnemer die een vraag wil stellen

Het kan zijn dat één van uw deelnemers een vraag wil stellen terwijl zijn of haar microfoon is uitgeschakeld. Uw deelnemer toetst in dat geval eenvoudig één van de cijfertoetsen van zijn of haar telefoon in. In uw scherm verschijnt dan een vraagteken in het deelnemerblokje van de vragensteller.

Microfoon activeren

Door op het rode lampje in het deelnemersblokje van de vragensteller te klikken activeert u de microfoon van deze deelnemer. Het lampje wordt groen. U kunt nu deze deelnemer uitnodigen zijn of haar vraag te stellen. Zodra u de vraag heeft beantwoord kunt u de microfoon weer uitschakelen. Met een klik op het vraagteken kunt u het verwijderen uit het deelnemersblokje zodat u overzicht houdt over nog te beantwoorden vragen.

U kunt eenvoudig zien wie een vraag wil stellen

Alle vragen wissen

U kunt vraagtekens eenvoudig verwijderen

Mogelijk wilt u nadat u uw presentatie hervatten nadat u enkele vragen heeft beantwoord. U kunt op elk moment alle vraagtekens te verwijderen door te klikken op "wis" in het blokje "Vragen" van het Control Panel.