Waarom een teleseminar of webinar?

Als u een presentatie wilt geven aan een groep mensen kunt u een zaaltje huren ergens in het land en mensen uitnodigen daar naar toe te komen. Dit is duur en omslachtig: er moet een locatie worden gevonden, iedereen moet reizen en is al snel een werkdag kwijt. Een andere mogelijkheid is om de doelgroep schriftelijk te benaderen bijvoorbeeld via de post of via e-mail. Dit is een stuk goedkoper maar ook veel afstandelijker omdat er geen persoonlijk contact is. Bovendien is het maar de vraag of de geadresseerde überhaupt kennis neemt van uw bericht. Een teleseminar of webinar is de ideale middenweg: u bereikt eenvoudig, persoonlijk en voordelig een grote groep mensen.

Teleseminar: een telefonisch seminar

Met een teleseminar spreekt u via uw telefoon een groep mensen toe. De deelnemers kunnen, als u dat toestaat, direct vragen stellen of meediscussieren. Maar u kunt ook de microfoons van de deelnemers uitschakelen en vragen voor het einde bewaren. Omdat een teleseminar een pure audio-sessie is is alle aandacht gericht op u en uw verhaal. En omdat de deelnemer alleen een telefoon nodig heeft is een telefonisch seminar voor iedereen toegankelijk en zeer laagdrempelig.

Meer over teleseminars.

Webinar: teleseminar met beeld

Soms is beeld bij uw lezing wenselijk of noodzakelijk. Denk hierbij aan een presentatie of bijvoorbeeld het beeld van uw webcam. Omdat de verspreiding van de beelden verloopt via het internet spreekt men in dit geval van een "webinar": een web-gebaseerd seminar.

Meer over webinars.

De kracht van een teleseminar of webinar