Teleseminar: laagdrempelig en effectief

Voor deelname aan een teleseminar is alleen een gewone vaste of mobiele telefoon nodig. Door deze eenvoud kan de deelnemer zich voor 100% op de voordracht concentreren. En hij of zij hoeft de deur niet uit en kan zelf een comfortabele plek uitzoeken.

Teminar dicht de kloof

Een fysieke ontmoeting met een groep is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Het sturen van een nieuwsbrief is goedkoop maar helaas ook vrijblijvend. Het is onzeker of de ontvanger uw bericht leest en begrijpt. Een teleseminar is een betere oplossing. Door het vaste tijdstip en de de aanwezigheid van persoonlijk contact is het indringender en minder vrijblijvend dan een nieuwsbrief. De kosten zijn vergelijkbaar met die van een nieuwsbrief en veel lager dan van een bijeenkomst op lokatie.

Menselijk contact met een teleseminar of webinar

Menselijk contact met een teleseminar

Met een telefonisch seminar heeft u live en persoonlijk contact met uw doelgroep. Het draagt zodoende bij aan het opbouwen van een persoonlijke relatie met de deelnemers. Een teleseminar is een belangrijke investering in uw netwerk.

Teleseminar = interactie

Tijdens uw teleseminar zendt u niet alleen, u kunt ook directe terugkoppeling krijgen van de deelnemers. Bovendien brengt u mensen met een gemeenschappelijke interesse bij elkaar hetgeen kan leiden tot nieuwe verbanden, inzichten en "kruisbestuiving".

Groot geografisch bereik met een teleseminar

De deelnemers van uw teleseminar hoeven zich niet in uw directe omgeving of regio te bevinden. Uw doelgroep kan hierdoor veel groter worden.

Terug